“Fel Gog sy’n siarad Cymraeg ma’ gin i ddewis o fyw mewn 2 Caerdydd” – Bethan

We Are Cardiff - Bethan 015W.A.C. Bethan large jpegs

“Nai byth fynd i fyw hefo’r hwntws!”

Dyna ddudish i amsar maith yn ol. Wedi deud hynna, mi nesh i hefyd ddeud y baswn i byth yn mynd i fyw i ganol Saeson cyn i fi symud i Lundain am 8 mlynedd!

Caerdydd. Fel Gog sy’n siarad Cymraeg ma’ gin i ddewis o fyw mewn 2 Caerdydd- un Gymraeg, llawn barddoniaeth, Clwb Ifor Bach a chanu mewn cor cymysg. Neu yr un sy’n llawn pobol o bob tras, hil a iaith, yn amrywiaeth o straeon a llwybrau bywyd.

Dwi ‘di dewis yr ail.

Dwi’m yn saff pam ond dwi’n gofyn y cwestiwn yn y gerdd isod.

Pam lai?

Does na’m cyfieithiad i’r Saesneg
Dio’m yn golygu run fath.
Dau air syml iawn
Ond yn ateb perffaith I lot fawr.

Pam lai?

Llundain- y lle mwya’ unig yn y byd
Ond alli di byth fod ar ben dy hun.
“Why don’t we move to Cardiff?”
medd fy nghariad.
‘Ia. Pam lai.’

Ty i jesd ni’n dwy,
Gardd i neb ond ni,
Gallu cerdded i bobman
Pawb yn deud “hello”
Ond neb yn deud ‘helo’.
Prifddinas Cymru i fod.
Lle ma’r Cymry Cymraeg?

Ma’ nhw yma,
Mewn grwpia’
A ma’ na groeso cynnes i fi.

Ond be’ am fy nghariad?
Oes ‘na groeso iddi hi?

Dwi’m yn cau drysa’
Dwi’m yn un am ddal dig
Ond dwi’n ysu
I ddysgu
I wybod mwy am y byd.
Dwi ishio gwrando ar leisia’
Ar ieithoedd dwi’m yn ddalld
Byta bwyd sy’n hollol ddiethr
Dwi ishio byw!

Prif ddinas adra? Ella.
Ond ma’ hi’n ddinas newydd i mi.
Dwi’n barod am antur
Am newid
Bring it on!

Troi cefn ar fy mamiaith?
Na. Byth. No we.

Profi rwbath newydd?
Ia. Pam lai?

Bethan’s obsession lies in people’s steps- how they got to where they are and why they act the way they do? She casts judgement aside, gets rid of right and wrong and delves into that dark, grey area to find what makes them smile. She was raised in North Wales, went to London to train as an actress and finally found her place as a writer. Theatre credits include The Beach (National Theatre Wales), Patroiophobia (Sherman Cymru) KKK (RSC) Come to Where I’m From (Paines Plough). Her online credits include Such Tweet Sorrow (RSC), Cei Bach (S4C) and Hatty Rainbow (You Tube). Bethan’s latest play ‘Unprotected’ will be on at the WMC on Dec 8th and 9th. Che currently lives in Canton.

Bethan was photographed at the Senedd in Cardiff Bay by Simon Ayre

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.