Caerdydd mewn cerddoriaeth, a ddetholwyd gan Carl Morris

Ces i fy ngwahodd i droelli hanner awr o diwns Caerdydd i C2 ar Radio Cymru er mwyn iddynt dynnu sylw at drafodaeth am gerddoriaeth yn y brifddinas.

Carl Morris – Croeso i Gaerdydd

Carl Morris Croeso Caerdydd

Detholiad personol o’r enw Croeso i Gaerdydd ydy e gyda sawl genre, llawer o ganeuon Cymraeg, samplau fel Ninjah a’r diweddar Dr John Davies a chlasuron cudd. Recordiwyd y gymysgfa yn Grangetown yng nghanol mis Medi 2015.

Nid canllaw cynhwysfawr i gerddoriaeth y ddinas ydy e – ewch i rywle arall am hynny!

Pleser oedd chwarae’r band reggae Bissmillah a berfformiwyd yn y 1980au yn enwedig achos does dim lot o sôn amdanynt bellach tu fas i dde Caerdydd.

Yn y gân Caerffosiaeth mae Gruff Rhys yn feirniadol o fywyd yn y ddinas mewn ffordd ddoniol, roedd hi’n bwysig i mi beidio brolio am Gaerdydd yn ormodol er fy mod i’n hoff iawn o’r lle.

Mae’r gerdd Dinas gan Rhys Iorwerth a recordiwyd yn noson Bragdy’r Beirdd sy’n crynhoi teimladau o falchder am fywyd Cymraeg yng Nghaerdydd tra bod cymunedau gwledig yn colli pobl ifanc.

Mae’r gymysgfa yn gorffen gyda’r gân Doot Doot gan y band electronig ‘ton newydd’ Freur – a ffurfiwyd craidd y grŵp Underworld wedyn.

Dawnsiwch! Mwynhewch!

***

The radio programme C2 invited me to record a 30-minute DJ mix of Cardiff tunes as a teaser for their discussion about Cardiff’s music scenes on BBC Radio Cymru.

It’s a personal selection titled Croeso i Gaerdydd with several genres represented, lots of music in Welsh, a few samples like Ninjah and the late historian Dr John Davies, and some hidden gems. I recorded it in Grangetown in mid-September 2015.

If you’re looking for a definitive guide to the city’s music you need to look elsewhere!

It was nice to include the reggae band Bissmillah who were active in the 1980s and seem to be almost utterly forgotten except for some fans in south Cardiff.

According to my interpretation of the lyrics the Gruff Rhys one is very scathing about aspects of life in Cardiff, especially the Bay – in a tongue in cheek fashion. It’s a list song which mentions Freemasons and theme pubs. The title Caerffosiaeth is a pun.

There’s also a really succinct poem from Rhys Iorwerth about young people moving out of their communities to Cardiff, what’s lost and what’s gained.

The mix closes with the ‘hit’ Doot Doot from new wave synth band Freur who later mutated into Underworld.

I hope you enjoy dancing to the mix!

***

Sign up for the weekly We Are Cardiff newsletter

Check out what’s going on with We Are Cardiff Press

5 thoughts on “Caerdydd mewn cerddoriaeth, a ddetholwyd gan Carl Morris”

  1. Hi Charlie, thanks for your comment. Welsh and English are actually both official languages of Wales, but of the 410 blog posts we’ve published on We Are Cardiff in our five years of existence, only two are in Welsh. I’d hardly say that’s forcing people in Cardiff to speak Welsh in order to be Cardiffian, is it?

   Posts or content on any website can be put through Google Translate (other translation tools are available) to translate them into the language of your choice.

   If this seems like too much bother, I’ve put the English translation that was provided by Carl underneath his original Welsh text.

   Like

  1. Hey Charlie, great that you love the site! I actually saw that piece in Welsh and asked if we could publish it in that language. Welsh is one of the official languages of Wales, and we don’t do anything to promote that on the blog, and I was keen to try and redress the balance a little bit – it’s not intended to exclude English speakers, rather to promote the fact that there are two official languages spoken here. Remember that’s only the second Welsh post I’ve ever put up on We Are Cardiff, in five years and 410 posts!

   I’m not a Welsh speaker, btw. But I love living in a bilingual country. It makes me feel like I’m on holiday all the time!

   Like

  2. Dylai fod gan gyfranwyr berffaith hawl i ddefn yddio’r Gymraeg neu’r Saesneg – mewn gwlad ddwyieithog rydym yn byw, wedi’r cwbl! Contributors should feel free to use either Welsh or English – or both – we are, after all, living in a bilingual country!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.