Tag Archives: art

Iconic poppy sculpture Weeping Window opens at the Senedd

If you haven’t been down to Cardiff Bay in the last few days, you won’t have seen the mesmerising new sculpture that’s currently visiting the Senedd. The ‘Weeping Window’ installation was originally at the Tower of London, where 888,246 poppies were displayed- one for every British or Colonial life lost at the Front during the First World War. Now you can see the whole piece up close on your doorstep, and there are loads of events surrounding it to suit all ages!

Photo credit : Geoff Caddick/PA Wire

The display forms part of Wales’ programme of events marking the centenary of the First World War, which are taking place across the country. The display of Weeping Window will coincide with the centenary of Battle of Passchendaele, which took the lives of many Welshmen, including the celebrated poet Hedd Wyn.

For the first time visitors will be able to view the sculpture from all sides, including behind, through the Senedd’s floor to ceiling windows.

Younger visitors will be able to explore a free Senedd Trail or try their hands at making a poppy. For those a little older, there will be free half-hour tours on the hour to illustrate why democracy at the Senedd is important to ensuring peace in society.

In addition, on Thursday evenings in August, the Senedd will be open until 20.00 for visitors to see the sculpture as the light changes, and the Senedd café will be open for longer to accommodate this.

Alongside Weeping Window the National Assembly for Wales will also host an exhibition titled Women, War and Peace. Renowned photojournalist Lee Karen Stow brings her world-famous exhibition to Wales, featuring the addition of specially commissioned portraits telling the story of Welsh women affected by war.

You can see Weeping Window until 24 September – trust us, don’t miss it.

***

Rhithganfyddiad: the art and poetry project that maps Cardiff like never before

We spotted these gorgeous illustrations of Cardiff a few months back and decided to investigate who was behind them and their accompanying poetry: meet Efa Lois and Morgan Owen! 

Gwelsom ni’r darluniadau hyfryd hyn hyn o Gaerdydd rhai misoedd yn ôl a phenderfynu ymchwilio i bwy oedd wedi’u creu yn ogystal â’r barddoniaeth sy’n cydfynd â hwy. Dyma gyflwyno Efa Lois a Morgan Owen!

Rhithganfyddiad is a collaborative project between Morgan Owen, a young poet and MA student at Cardiff University, and Efa Lois, an illustrator and Architectural Assistant currently based in Cardiff. They told us:

“We started Rhithganfyddiad because we wanted to document the city as it currently is. Cities are constantly evolving, especially Cardiff, and we hoped to capture what the city is currently like, whilst reflecting on its past.

The end result is a poem and an illustration – a chronicle of each place.”

Mae Rhithganfyddiad yn brosiect ar y cyd rhwng Morgan Owen, bardd ifanc a myfyriwr MA ym Mhrifysgol Caerdydd, ac Efa Lois, sy’n arlunydd ac yn Gynorthwyydd Pensaernïol. Dywedodd Morgan ac Efa wrthom:

“Dechreuodd Rhithganfyddiad am ein bod am adlewyrchu’r ddinas fel y mae hi ar hyn o bryd. Mae dinasoedd yn datblygu drwy’r amser, yn enwedig Caerdydd, ac rydym am ddal naws y ddinas fel ag y mae hi, tra’n ystyried ei gorffennol.  Cynnyrch ein hymwneud â’r gwahanol ardaloedd yr ydym yn ymweld â nhw yw cerdd a darlun.”

They are gradually filling in their map of Cardiff with their gorgeous work – we can’t wait to see the full set!

Maent yn raddol yn llenwi eu map o Gaerdydd gyda’u gwaith hyfryd – ‘da ni’n methu ag aros i weld y casgliad yn ei gyfanrwydd!

Here’s a selection of their images and poetry- you can see more of their work on their website, or in store at Cant a Mil Vintage on Whitchurch Road. You can also buy prints online.

Dyma ddetholiad o’u darluniadau a’u barddoniaeth – gallwch weld mwy o’u gwaith ar eu gwefan, neu yn siop Cant a Mil Vintage ar Heol yr Eglwys Newydd. Gallwch hefyd brynu printiau arlein.

Heol y Gadeirlan | Cathedral Road

Mae’r hewl hon yn bont annisgwyl
o’r canol i’r cyrion,
un stryd sy’n rhychwantu
dinas benbwygilydd.

O unpen i’r llall mae bywyd
yn arafu a’r ddinas
yn ymbentrefoli
nes dy fod mewn byr o dro

yn bell bell o’r dwndwr
heb ymgydnabod â’r rhyngdir.

Plasnewydd

Cydgymysgwn – nid goddef
ond parchu gwead
ein cydblethiad;
ymhyfrydwn yn y cymhlethdod
cain lle gwêl
y culion ddryswch.

Treganna | CantonMewn dinas o’r iawn ryw mae’r
strydoedd yn gyfrodedd
heb arwain at unlle’n benodol.
Dryswch dymunol yw ei nod amgen,
ei chyfiawnhad a’i gogoniant.
Mae’r hewlydd oll yn rhan o’r cyfanwaith,
a phob un, eto i gyd, yn torsythu
yn ei hannibyniaeth.
Y daith ei hun yw’r unig resymeg.
Wrth hyntio’n ymwybodol o’r cymysgedd
awn i wledydd dirifedi
heb adael am eiliad ein dinas ni.

Cathays

Ni fu realiti erioed mor hurt
â tharfu ar y cyfeddach
a’r delfrydu, ac amheuthun 
yw tario yn y tir neb 
rhwng rhyddid a chyfrifoldeb.

Dychweli’n ddoethach
yn ddieithryn. Fe weli,
a thithau’n lwcus, fod bellach
sylwedd am yr hen haniaethau
a’r breuddwydion liw dydd.

Fe weli, a thithau’n eithriad,
nad ildiaist i’r sadrwydd
mae’r lle hwn yn brotest yn ei erbyn.

Heol y Fuwch Goch | Womanby St

Fin nos yn feddw nadredda
gwyntoedd ffrwythlonder a phydredd
i gyfeiliant diotwyr a gwylanod.
Yn ddeuparth bywyd ac unparth marwolaeth,  
cerdda ffantasmagoria y strydoedd
sydd bob un yn arwain at ruddin y gân
a’r golau. Annedd frwysg rhwng gwyll
a gwawr yw’r noswaith lân sy’n darfod yn yr oriau mân.

Llandaf | Llandaff

Yng ngogysgod y ddinas
mae hendref greiriog
sy’n edliw i’r concrit
ei lesgedd.

Ar ei ynys grebachlyd
mae’n mesur y llanw
di-drai sy’n difa
gwreiddiau.

Lle cedwid gynt rin
rhyw genedl a gwagle
i freuddwydio ceir heddiw
grawcwellt yn ymborth.

Eilbeth yw iaith a llên
a myfyrdodau
lle mae arian
yn llywio meddyliau.

Deled y byd i weld
tomen o garegos
pan nad yw llwydni
Llanbobman yn ddigon.

Y Sblot | Splott

Dur yw iaith absenoldeb;
dur sy’n rhydu yn y dociau dof
yw pont dwy genhedlaeth;
dur sy’n fy nghludo i gartref
na ddychwelaf iddo eto.

Dau le a unwyd gan un enw
a dynghedwyd i gyd-ddioddef –
dau le sy’n gorwedd
dan lwch hen luniau
sy’n stwyrian wedi sôn am Ddowlais.

Dowlais yw enw colled
yn y blaendir a’r ddinas
fel ei gilydd lle mae’r dur
yn rhydu o hyd.

Mynydd Bychan | The Heath

Nid angof fydd y fan hon
sydd rhwng dau le o hyd –
tramwyfa aml daith,
ond cyrchfan anfynych.

Pan fo’r cyrion yn crwydro a’r ddinas
yn glastwreiddio’i chalon,
rhinwedd yw rhyngedd
y lle sy’n aros yn yr unfan.

Illustrations/Darluniadau: Efa Loi, poetry/barddoniaeth: Morgan Owen

***

Bacon to Doig: Modern Masterpieces from a Private Collection

Private art collections can sometimes appear artistically polarising and disjointed. An art collector’s personal taste is not always uniform and cohesive, so when private art collections hang on the walls of carefully curated museums they can appear somewhat out of place. For ‘Bacon to Doig: Modern Masterpieces from a Private Collection’ this thankfully isn’t the case. From Ian and Mercedes Stoutzker, this collection is simultaneously varied, cohesive and personal. Situated in the National Museum Cardiff, Bacon to Doig offers museum-goers an intimate interpretation of modern art. From the delicate sketches of Henri Matisse to the mind-bending pottery of Grayson Perry you are transported to not just a playground of different artistic mediums, but an interesting historiography of modern art itself.

doig1

Firstly,  credit must be given to the National Museum for their excellent use of space and composition in their presentation of the collection. The difficulties of moving a collection only enjoyed in a domestic setting to that of a museum was a challenge, but they have succeeded. The National Museum can somewhat go under the radar when people discuss Cardiff, but this collection will hopefully galvinise people’s interest in the museum itself. The museum, relative to other British museums, has always outdone itself in regards to the quality of its exhibitions and the professionalism it always operates under, so National Museum – big up yourself.

In terms of the collection, there’s plenty of room to take each piece in, marvel at it, scratch your head, mutter under your breath “Is THIS really art?”, etc even on busy days. The art is curated in a way that is sensible with each room having a really tangible sense of style and place. The exhibition is pretty low on photography, excluding one room of especially profound art and the collection of paper drawings. Photography is barred there and this also happens to be where all my favourite pieces were, so if you want to check them out you’re going to have to go yourself.

doig2

Thematically, the collection covers a lot of the major sub-sects of “modern art” from expressionistic canvases to post-impressionism (all these fancy words mean is that it’s all modern and varied). The art collection never becomes too highbrow and can be enjoyed by everyone, there isn’t a sense that you need a strong knowledge of art history or criticism to really appreciate the collection as a whole. Interestingly, a lot of this art was collected by the Stoutzkers was purchased when the artists were in the early stages of their career, so each piece has a sense of appealing innocence to them – there is a sense of each artist still struggling to find their own identity in a lot of the pieces, yet not in a way that it detracts from the pieces themselves. Instead, the sense of artistic innocence imbues a lot of the pieces with a certain playfulness; the collection appears wholly original by not just curating quality artists, but by curating them when they were all at a similar level of creative maturity.

It goes without saying that the art in the collection is of stellar quality, but this isn’t exactly where the appeal lies. The appeal of the collection is how original, yet similar, each piece feels. The zeitgeist of the modern artistic period is captured here in a visceral way. Particular highlights included Lucian Freud’s Girl With Closed Eyes, Francis Bacon’s  pieces, the Matisse sketch hidden away in the  filing cabinet Nude Model, Resting, and Grayson Perry’s Turner-prize winning vases which were, to me, the absolute highlight of the collection. At fear of spoiling too much, I’ll keep discussion of the actual pieces to that. The collection is best enjoyed without expectation, that way it’ll truly hit you at how important and visually stimulating the collection really is.

doig5

The collection will be at National Museum Wales until the 31st January 2018, so please be sure to pop down time and time again before it leaves. It really is one of the most important private collections of modern art in the world and it’s in Cardiff, it’s free, it’s on your doorstep, so get going!

Bacon to Doig: Modern Masterpieces from a Private Collection – 18 February 2017–31 January 2018, National Museum Cardiff

***

 

 

Cats and Birds: February’s Art Gallery Highlights in Cardiff

Culture vulture Catrin Greaves rounds up Cardiff’s art gallery highlights for February. Take it away, Catrin!

Nature’s Song, National Museum of Wales, Cardiff

The museum hosts a stunning display of traditional Chinese bird and flower paintings, the first time this collection has been seen in the UK. Nature’s Song traces the development of this art form from the late Ming dynasty (late 16th century) to contemporary interpretations from recent decades. Bird and flower paintings showcase the talents of poets and calligraphers, as well as painters, and the exhibition emphasises the symbolic and spiritual meaning of bird and flower motifs.In the exhibition, you can learn about different  techniques used by painters and calligraphers to create these stunning artworks. This is an exciting opportunity to sustain links between Wales and China: the exhibition has been created in collaboration with China Three Gorges Museum in Chongqing. On until 23 April.

Nature’s Song: Chinese Bird and Flower Paintings

 

Telling Tales: Anna Noel, Craft in the Bay

annanoel

Anna Noel is inspired by how animals accompany humans throughout our lives. Based in the Gower, Anna takes inspiration from the animals she grew up with: From fairy-tale figures and imaginary friends to trusty companions and beloved pets. Noel creates charming ceramic figures, set to populate the Craft in the Bay from  21. January 2017 – Sun, 5. March.

Telling Tales – Anna Noel

Power in the Land, Bay Art

The artist group X-10 present the outcome of two years of collaboration,  where they examined the  closure and decommissioning of Wylfa on Anglesey, the last nuclear power station in Wales.Through  video, photography, sound, sculpture, and  installation, the artists respond to this event and question the future of nuclear power and attached environmental concerns. Merging art, science and technology, the show adds new questions and thoughts to the nuclear debate. On from 18 Feb – 17 March 2017.

Participating artists include,  – Ant Dickinson, Bridget Kennedy, Jessica Lloyd-Jones, Chris Oakley, Teresa Paiva, Tim Skinner, Robin Tarbet, Alana Tyson, Annie Grove-White, Helen Grove-White.

BayArt

Power in the Land

Last Chance to see…

Artes Mundi 7

Don’t miss the Artes Mundi exhibition at the National Museum of Wales and at Chapter, which finishes on February 26. Cardiff-based organisation Artes Mundi is best known for its biannual exhibition and prize, and emphasises how art reflects what it means to be human in contemporary society – it is the largest cash prize awarded for the arts in the UK and one of the most significant in the world.

This year’s exhibition brings together the work of shortlisted artists from Lebanon, Angola, Algeria, the USA, Ghana and Wales. It showcases work in a variety of media, including film, installation and performance art. Pop into the galleries for a free guided tour (2pm daily at the museum, and on request at Chapter), and keep an eye out for free family drop-in activities over February half term, which will examine themes inspired by the artists’ work, including costume, storytelling and gardens.

Artes Mundi 7

 

***

Catrin Greaves works as a tour guide and workshop facilitator at the National Museum of Wales. She moved to Cardiff after studying Anthropology in Belfast, and enjoys singing ina  choir and doing embroidery

A very Cardiff Christmas – gift guide!

We accidentally went to four Christmas craft fairs yesterday, so here are some lovely, local independent artists and businesses where you can find super special Christmas pressies this year. We’ll keep adding to this post as we find new stuff! Leave us a comment if you have an idea!

Nelly’s Treasures – gorgeous homeware, gifts and accessories.

Katherine Jones art – beautiful intricate prints of Cardiff and beyond.

Claire Hill jewellery – a favourite of ours. Claire makes beautiful, lightweight jewellery in her studio in Canton and sells it for incredibly reasonable prices!

The Power of Greyskull  – another one of our faves. Quality Cardiff-made leggings that DON’T FALL DOWN, even during aerial circus acts (certified by us).

Emily England designs – papercut prints, cute cards and beautiful books- the wonderful Emily has got you covered.

Penylan Pantry’s Christmas hampers – whether your weakness is cheese, chocolate, coffee or quite simply, damn good food, the Pantry girls have it covered in the different ranges available.

Screenprinted t-shirts from the Printhaus – print your own at the Snapped Up market this weekend!

Hula hooping wonderfulness from Elliecopter Hoops – keep fit and fun at the same time! Ellie runs classes all over Cardiff and sells her homemade hoops for a tenner.

Wonderful homewares from Anna Palamar – another maker who will be selling stuff at the Snapped Up market…

StitchCity – super nice map-based homeware and gifts!

Waterloo Tea 6 month subscription – the gift that keeps on giving!
Art prints from the SHO Gallery– such a great selection of local art at reasonable prices!

Ceramics for Everyone – Welsh tableware

Jade Fisher – unique, beautifully designed cards

High end fashion with Kiti in Pontcanna

Make an upcycled gift with a Green City event workshop – the bike tyre earrings are BANGING!

In Rainbows – quirky crochet and knitted taxidermy! The giraffe head went down a storm with my niece last Christmas…

Flow Knitting – lovely unique knitted necklaces.

Nomadic Me – minimalist style

Handmade Baby Bear – gorgeous knitted baby clothes.

I Loves The ‘Diff – always a hit!

And if all else fails…..

Aerial circus classes at NoFit State Circus – our Hana has been attending trapeze classes for years and it still makes her happy!

Afternoon tea at Wyndham Tea – not to be scoffed at (scoffed, yes)!

Chapter Friends membership – discounts on food, drink and ticket!

Gift vouchers for Nine Yards – prosecco, cheese and pastry! Our new favourite place in town.

DON’T FANCY ANY OF THE ABOVE? WHY NOT VISIT A LOCAL CHRISTMAS MARKET

https://wearecardiff.co.uk/2016/11/24/christmas-markets-in-cardiff-2016/

***

Cooooontenders, are you ready?! Celebrate Gladiators THIS Friday!

Well, kinda. Splatch, the wonderful company that ran the Y Mor circus show in August on Penarth Pier, and Platform Cluedo, are celebrating the 90s TV show Gladiators this Friday 11th November!

Fluidity Freerun Academy and Splatch care coming together to explode the idea of cabaret, with fierce challenges, audience games and contemporary circus.  The event is being run to raise money for the wonderful organisation Performers Without Borders, which teaches performing arts to vulnerable children in countries of high child poverty.

Here’s Esther from Splatch to tell us more… 
splatch
We’re celebrating the nostalgic Gladiator TV show using the newly opened freerun academy as a platform to create a high adrenaline night with circus spills and thrills, extreme athletic challenges and classic games. Bring your comfy shoes ready to move around and dance your tootsies off after. It runs 8pm until late with a DJ and drinks. 
And it’s all in aid of a charity that’s close to our hearts …..
Two Nofit State performers, Sam Goodburn and Esther Fuge will be sharing, teaching and creating the life changing experience and skills of circus with vulnerable and poverty stricken children in Nicaragua. They will be joining a team of 8 performers for a three month tour around schools and community groups to build confidence, develop empowerment and overcome social barriers.
Tickets
Tickets are only £5. What a bargain! Get them here: http://splatch.brownpapertickets.com/
However there are £10 and £15 tickets available if you an afford a larger contribution to donate to the cause. 
We recommend printing or sending a ticket to your mobile (at no extra cost) to be checked at the door.
Under 18’s must be accompanied by an adult.
Check out the Splatch Facebook page for more info: https://en-gb.facebook.com/cardiffsplatch/ 

Cardiff Open Studios 2016

As part of Cardiff Contemporary 2016, visual artists and makers across the city will be opening their studios over the month of August.

Around 100 artists will be taking part and to plan your visits a calendar, maps and guides are available online on the Open Studios website and print/flyers through your local gallery and Library.

A series of FREE events over the month of August, it is a chance to explore the places in Cardiff where artists work and discover more about how artists and makers work today.

Below is a list of all the events taking place in August.

openstudiosaugust

***

LACED 2 at the Boiler House – this Sunday!

IMG_0404 LACED is all about bringing together people with a shared love for the ‘sneaker game’ and all that it represents. This Sunday, the Boiler House graffiti project plays host to the second of these special very special events, from 12pm until late.
Whether you’re into trainers or not, get down there and check out the amazing line up of music, shops and food.
Expect sneaker stalls, competitions, clothing, live graffiti, breakdancing and music.
There will also be:
  •  a pop-up barbers shop from Sleep When You’re Dead offering fresh cuts to all for a discounted price, and Captain Cats beard oil helping tame the wildest of facial fuzz;
  • the cool guys at Punk Bikes, who will be bringing along a range of their wares, and also running a sprints competition for anyone to try;
  • silent film screening of ‘Style Wars’ by OnerSigns;
  • tasty grub will be coming from Pieminister, Dirty South BBQ and Bake my Day cake specialists and vegan fare; and
  • an on site bar selling Pipes ales, Red Stripe, processo by the bottle, shorts and soft drinks for children.

As well as all of that, Cardiff Geek Party will be bringing a load of old Sega and Nintendo consoles, and they’ll be running competitions and bringing back a whole load of nostalgia through the day.
So dust off your freshest kicks, rock that Kangol hat, bring along the kids and join LACED events for the coolest Sunday ever!

Check out their Facebook event  for more info!

IMG_0661

 

Love art? Care about future generations? Get to the Abacus on Saturday!

AFFG-FinalWebA group of artists are holding an exhibition at the Abacus on Saturday to call on the Welsh Government to improve the Well-Being of Future Generations Bill. They think the current proposals do not go far enough, and want to create a truly strong and effective sustainable development law for Wales. 

The Art for Future Generations exhibition will run from the 21 to 27 February 2015.

The exhibition will kick off with an opening party on Saturday at 7pm, featuring a number of celebrated poets, performers and musicians.  These include Mab Jones, the poet in residence for the Botanical Garden of Wales, folk singer-songwriter Maddie Jones, and rock bands Third Party and Art Bandini.

Exhibition organiser Gareth Sims said:

“All the art work on display is inspired by our natural environment, the recognition that she is being destroyed at unprecedented rates and that we must act urgently to enhance and protect her. 

We are also lucky to have some wonderful performers for the opening night who share a passion to make Wales a sustainable nation – so it should be quite a party!”

The exhibition is supporting the Sustainable Development Alliance’s campaign for a stronger law. Gareth said:

“We are calling on the Welsh Government to pass a law with a clear definition of sustainable development and a strong duty on public bodies to actually achieve sustainable development.

To do this it must also properly address key issues such as climate change, our global responsibilities, and living within environmental limits.”

Tickets can be bought on the door or in advance for £5 with all proceeds going towards the campaign, for more information visit the Facebook page –https://www.facebook.com/events/881188991944819/?fref=ts  .Banner idea 4-1