Tag Archives: poetry

Rhithganfyddiad: the art and poetry project that maps Cardiff like never before

We spotted these gorgeous illustrations of Cardiff a few months back and decided to investigate who was behind them and their accompanying poetry: meet Efa Lois and Morgan Owen! 

Gwelsom ni’r darluniadau hyfryd hyn hyn o Gaerdydd rhai misoedd yn ôl a phenderfynu ymchwilio i bwy oedd wedi’u creu yn ogystal â’r barddoniaeth sy’n cydfynd â hwy. Dyma gyflwyno Efa Lois a Morgan Owen!

Rhithganfyddiad is a collaborative project between Morgan Owen, a young poet and MA student at Cardiff University, and Efa Lois, an illustrator and Architectural Assistant currently based in Cardiff. They told us:

“We started Rhithganfyddiad because we wanted to document the city as it currently is. Cities are constantly evolving, especially Cardiff, and we hoped to capture what the city is currently like, whilst reflecting on its past.

The end result is a poem and an illustration – a chronicle of each place.”

Mae Rhithganfyddiad yn brosiect ar y cyd rhwng Morgan Owen, bardd ifanc a myfyriwr MA ym Mhrifysgol Caerdydd, ac Efa Lois, sy’n arlunydd ac yn Gynorthwyydd Pensaernïol. Dywedodd Morgan ac Efa wrthom:

“Dechreuodd Rhithganfyddiad am ein bod am adlewyrchu’r ddinas fel y mae hi ar hyn o bryd. Mae dinasoedd yn datblygu drwy’r amser, yn enwedig Caerdydd, ac rydym am ddal naws y ddinas fel ag y mae hi, tra’n ystyried ei gorffennol.  Cynnyrch ein hymwneud â’r gwahanol ardaloedd yr ydym yn ymweld â nhw yw cerdd a darlun.”

They are gradually filling in their map of Cardiff with their gorgeous work – we can’t wait to see the full set!

Maent yn raddol yn llenwi eu map o Gaerdydd gyda’u gwaith hyfryd – ‘da ni’n methu ag aros i weld y casgliad yn ei gyfanrwydd!

Here’s a selection of their images and poetry- you can see more of their work on their website, or in store at Cant a Mil Vintage on Whitchurch Road. You can also buy prints online.

Dyma ddetholiad o’u darluniadau a’u barddoniaeth – gallwch weld mwy o’u gwaith ar eu gwefan, neu yn siop Cant a Mil Vintage ar Heol yr Eglwys Newydd. Gallwch hefyd brynu printiau arlein.

Heol y Gadeirlan | Cathedral Road

Mae’r hewl hon yn bont annisgwyl
o’r canol i’r cyrion,
un stryd sy’n rhychwantu
dinas benbwygilydd.

O unpen i’r llall mae bywyd
yn arafu a’r ddinas
yn ymbentrefoli
nes dy fod mewn byr o dro

yn bell bell o’r dwndwr
heb ymgydnabod â’r rhyngdir.

Plasnewydd

Cydgymysgwn – nid goddef
ond parchu gwead
ein cydblethiad;
ymhyfrydwn yn y cymhlethdod
cain lle gwêl
y culion ddryswch.

Treganna | CantonMewn dinas o’r iawn ryw mae’r
strydoedd yn gyfrodedd
heb arwain at unlle’n benodol.
Dryswch dymunol yw ei nod amgen,
ei chyfiawnhad a’i gogoniant.
Mae’r hewlydd oll yn rhan o’r cyfanwaith,
a phob un, eto i gyd, yn torsythu
yn ei hannibyniaeth.
Y daith ei hun yw’r unig resymeg.
Wrth hyntio’n ymwybodol o’r cymysgedd
awn i wledydd dirifedi
heb adael am eiliad ein dinas ni.

Cathays

Ni fu realiti erioed mor hurt
â tharfu ar y cyfeddach
a’r delfrydu, ac amheuthun 
yw tario yn y tir neb 
rhwng rhyddid a chyfrifoldeb.

Dychweli’n ddoethach
yn ddieithryn. Fe weli,
a thithau’n lwcus, fod bellach
sylwedd am yr hen haniaethau
a’r breuddwydion liw dydd.

Fe weli, a thithau’n eithriad,
nad ildiaist i’r sadrwydd
mae’r lle hwn yn brotest yn ei erbyn.

Heol y Fuwch Goch | Womanby St

Fin nos yn feddw nadredda
gwyntoedd ffrwythlonder a phydredd
i gyfeiliant diotwyr a gwylanod.
Yn ddeuparth bywyd ac unparth marwolaeth,  
cerdda ffantasmagoria y strydoedd
sydd bob un yn arwain at ruddin y gân
a’r golau. Annedd frwysg rhwng gwyll
a gwawr yw’r noswaith lân sy’n darfod yn yr oriau mân.

Llandaf | Llandaff

Yng ngogysgod y ddinas
mae hendref greiriog
sy’n edliw i’r concrit
ei lesgedd.

Ar ei ynys grebachlyd
mae’n mesur y llanw
di-drai sy’n difa
gwreiddiau.

Lle cedwid gynt rin
rhyw genedl a gwagle
i freuddwydio ceir heddiw
grawcwellt yn ymborth.

Eilbeth yw iaith a llên
a myfyrdodau
lle mae arian
yn llywio meddyliau.

Deled y byd i weld
tomen o garegos
pan nad yw llwydni
Llanbobman yn ddigon.

Y Sblot | Splott

Dur yw iaith absenoldeb;
dur sy’n rhydu yn y dociau dof
yw pont dwy genhedlaeth;
dur sy’n fy nghludo i gartref
na ddychwelaf iddo eto.

Dau le a unwyd gan un enw
a dynghedwyd i gyd-ddioddef –
dau le sy’n gorwedd
dan lwch hen luniau
sy’n stwyrian wedi sôn am Ddowlais.

Dowlais yw enw colled
yn y blaendir a’r ddinas
fel ei gilydd lle mae’r dur
yn rhydu o hyd.

Mynydd Bychan | The Heath

Nid angof fydd y fan hon
sydd rhwng dau le o hyd –
tramwyfa aml daith,
ond cyrchfan anfynych.

Pan fo’r cyrion yn crwydro a’r ddinas
yn glastwreiddio’i chalon,
rhinwedd yw rhyngedd
y lle sy’n aros yn yr unfan.

Illustrations/Darluniadau: Efa Loi, poetry/barddoniaeth: Morgan Owen

***

Cardiff for literature lovers and budding bards

Hear ye, hear ye! Poet Patrick Widdess has put together a guide to Cardiff’s ever-growing underground for authors, poets, and lovers of the written word. Read on for the low-down on Cardiff’s best open-mic and other events! 

We Are Cardiff present its first book, Porter pub thursday 5 november 2015, an evening through readings, live music and the most creative mind within the Welsh capital through an art joruney into the heart of creative cardiff.

Lovers of literature and budding bards have plenty of chances to indulge their passion for poetry and prose in Cardiff. The city has an ever-growing programme of events where you can hear a variety of poets and spoken word artists. Some attract established writers from Cardiff and further afield. Most feature open mic spots for writers and performers of all styles and levels of experience to share their work. There is something on almost every night of the week and these events are always worth checking out:

RARA (Rhyme and Real Ale)

Second Monday of the month
Mackintosh Sports Club, Keppoch Street, Roath

This friendly event welcomes poets of all levels to share their work or just listen. As organiser Will Ford says: “People should come to RARA  because beginners are given the same warm welcome as experienced readers and everybody gets the same five minute slot length. It is free and it is a fun, eclectic night where every reader gets to be as silly or as serious as their own writing demands!”

Will also runs spoken word events at various times and places under the name Megaverse (www.facebook.com/Megaverse-1157959360887023).

JUKE

Monthly (Check Facebook page for dates)
Four Bars at Dempseys
15 Castle Street, CF10 1BS
7 – 11pm

JUKE has only been going a short time but this open mic night has already established a solid reputation. Organiser Renn Hubbuck-Melly says: “JUKE is a night for writers of all different styles and forms which focuses specifically on performance and encourages people to explore and experiment with new ways of presenting words. There are feature acts who are seasoned performers and themed nights which ask people to write on a specific theme, the latest one being Myths and Fairytales. It is a very friendly, welcoming environment that can help inspire writers to think further than the page. It’s also entertaining and enjoyable for those who just want to come and watch.”
 
 

Rubberneck

Fourth Sunday of the month
See Facebook page for venue
6:30pm
A new night in one of Cardiff’s newest creative spaces. Stephanie Finegan and Natasha Borton invite lovers of words, music and coffee to enjoy a night “with the vibe of the Beat Generation and the power of spoken word, rhythm and music mixing in the air with daiquiris and Cappuccinos.”
 
 

First Thursday of the month at Chapter

Market Road, CF5 1QE
7:30pm

No excuses for forgetting when this event is! First Thursday features established writers and open mic slots. It is hosted by Amy Wack, Poetry Editor at Seren press and sponsored by Seren, Mulfran Press and Literature Wales. Such backing guarantees a high-calibre night of literary talent. There is a £2.50 entry fee refunded against the cost of books.

First Thursday Facebook group

Cardiff visiting writers series

Six times a year (always on a Monday) 
Four Bars at Dempseys
15 Castle Street, CF10 1BS
 
Cardiff University’s department of English, Communications and Philosophy organises this series which offers a great opportunity for their students and members of the public to hear published authors, and share their own work on the open mic in a relaxed setting. Past authors at the event have included Tessa Hadley and Rachel Trezise. There is often a Q&A session with the visiting author.
 
Patrick Widdess is a poet based in Newport. He is a familiar face on the Cardiff spoken word scene and his work has appeared in publications including Agenda, Cake, The Interpreter’s House, The Guardian, Waitrose Weekend and others. He hosts poetry blog and podcast Headstand and has recently published the book ‘Poetry Non-stop: Unlock your poetic muse and write a poem a day for 30 days’ available on Amazon. Support your local talent and buy a copy now!
***
By the way … if you’re a lover of literature, did we mention that the We Are Cardiff Press debut book, The 42b, is out now?

Like us on Facebook

Squawk @ us on Twitter @wearecardiff

Follow us on Instagram/WeAreCardiff

My Cardiff geography – Bill Trub

Today’s Cardiff geography comes from long time friend of the blog and one time Cardiffian, poet Bill Trub. If you’re in the Cardiff area TONIGHT MONDAY 14 JULY 2014, he will be doing a poetry reading at 7pm in Gwdhiw. So get down there!

Bill Trub

Q. Tell us about yourself

Bill Trub. I’m not great at this which must be why my online dating profile gets little action.
I’m a 32-year-old American writer and wanderer. I’m currently on a UK tour of my debut book of poems, All Men Are Afraid (Cinnamon Press). It took me ten years to write and get it published, so I’m really savouring sharing the poems with friends and strangers around England and Wales. The book’s a beer-soaked romp through the world, a collection of bizarre, stray underdogs trying to break through, a tangle of dysfunctional relationships, a call to readers to reexamine gender identity. It’s an awful anniversary gift, but great for your weird friend’s birthday. If you don’t have a weird friend, you’re the weird friend so you can buy it for yourself. When I’m not reading to adults, I am a lecturer of English at a university in China.

Q. Explain your Cardiff connection

In 2003, I booked a one-way flight, packed two suitcases and moved to a mythical, dragon-protected place called Cymru. I didn’t know anyone in all of the UK and didn’t know what to expect, but I remember being confident in the decision. I enrolled in an MA at Cardiff University and became very comfortable very quickly. I was a brash, young kid in a brash, young capital with a castle zonked down in the middle of it. By day, I was in creative writing seminars with poets and novelists from all over the world. By night, I was dancing to the pulse of St. Mary’s or Womanby Street. Weekends, you could find my on cliff’s edge in the Gower, exploring Brecon or eating hummus in Bute Park. Even though Cardiff is no longer my full-time home, I packed part of it with me when I left.

Q. What’s your favourite food?

Cold sandwiches… A chicken and bacon baguette with butter and salad. Pita and hummus. Tomato, pesto and mozzarella wrap. Chicken tikka on a bun. Salt bagel and cream cheese.

Q. What book are you currently reading?

‘Telling Tales’ by Patience Agbabi. It’s a reworking of Chaucer’s ‘Canterbury Tales’, set in modern Britain. Agbabi has accomplished something brilliant and important with this book. I saw her performance of it last month in Rochester Cathedral and was gob smacked. There’s even a poem about Cardiff.

Q. Last film you watched

I’m tempted to lie and say a really cool indie flick, but honesty is my biggest flaw. I watched We Are the Millers at my friend’s house last week. It was actually really funny. When Jason Sudekis’ character encourages his faux son to give a Mexican cop a blow job by saying, “Just pretend it’s a girl’s penis,” I couldn’t stop laughing. I’m laughing now. Also, it has Nick Offerman in it and he is the man.

Q. Current favourite band

I’m listening to Little Dragon quite a lot on long bus, train and plane rides. I dig their songs “Paris” and “Pretty Girls” but the whole Nabuma Rubberband album is solid. Generally, I like music with a unique female vocal and strange beats. Think Bjork, Portishead, MIA, Santigold, Morcheeba, Tori Amos, Missy Elliott, Aluna George, Roisin Murphy, Robyn, Nelly Furtado.

Q. Tell us a secret

I’ve been living out of a backpack for the last five weeks. I didn’t have anything to wear to my book reading and signing tonight (Monday, July 14, Gwdihw Bar, 7pm) so rather than do laundry and iron, I just bought more clothes at a shop on Queen Street.

 

Thanks Bill! Hope to see some of you tonight. In the meantime, here’s some more info about him …

Facebook.com/billtrub
Twitter.com/allmenareafraid
Purchase All Men Are Afraid

(Photo by Nathan William Meyer 2014)

“floorboards creak out a secret or two” – Ivy

ivy-web

 

Chapel

worms drill, silent in the wood
floorboards creak out a secret or two

this bench needs another polish
a neighbour exchanges a pointed word
to the woman next to her
who smoothes her old wool skirt and nods

at the couple glimpsed in the lower floor—
the wife goes through the little door
her husband holds open for her
her new hat trembles as she sits
he slips the latch closed behind them

when the priest speaks, the shuffles hush
everyone’s here for the word of God
he rests his Bible on a cushion
it’s still all true, last year’s sermon

out the windows, houses climb the hill
rooves of soot, limned with sunset

Ivy Alvarez is the author of Mortal (Red Morning Press, 2006), her first book of poems. While finishing her second book, she wrote poems at St Fagans National History Museum, which will be included in her third book (thanks to a bursary from Academi). She arrived in Cardiff in 2004 and, after jumping the appropriate hoops, swore allegiance to the Queen a second time and became a British citizen in 2010. She lives in Canton.

Ivy was photographed at St Fagans by Robert Bell

 

***